ნოქალაქევის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის პროექტი

2019 წელს ეკოლაინის მიერ ნოქალაქევის არქეოლოგიურ მუზეუმ-ნაკრძალში დამონტაჟდა საკანალიზაციო გამწმენდი სადგური. აღნიშნული სისტემა უზრუნველყოფს 6,6 მ3 ჩამდინარე წყლის გაწმენდას დღე-ღამეში.