ორარხიანი

S2 Solar 20 Drain Back

დასამონტაჟებლად სრულიად მზა სოლარული საქაჩი და ტემპერატურის სხვაობის მაკონტროლებელი.

  • საქაჩი Wilo Yonos Para ST 25/7.5 და მაკონტროლებელი TDC - შემოწმებულია, მზადაა შესაერთებლად, კომპლექტში არის 3 გადამწოდი („დატჩიკი“).
  • ბურთულოვანი კრანი ჩაშენებული ჩამკეტი სარქველით.
  • ხარჯსაზომი 8-28 ლ/წმ.
  • ღერძთაშუა მანძილი 125 მმ.
  • სამუშაო ტემპერატურა: 1600C შემომსვლელ ნაკადზე, 1100C უკანა ნაკადზე.
  • მაქსიმალური გაშვების უნარი: 24 ლ/წმ.

ფასი: 493 ევრო.