ერთარხიანი

SOLR  S1 Solar 10  

1 არხიანი საქაჩი ჯგუფი, უსაფრთოხების ჯგუფითა და STDC მაკონტროლებლით.

  • საქაჩი WILO Solar ST 25/6
  • ტემპერატურის სხვაობის მაკონტროლებელი STDC მზადაა მისაერთებლად და გამოსაცდელად, მათ შორის 2 გადამწოდთან („დატჩიკი“).
  • ბურთულიანი კრანი დასაბლოკი სარქველითა და თერმომეტრით.
  • ხარჯსაზომი 2-12 ლ/წმ საკეტითა და ორბურთულოვანი კრანით  სისტემის ასავსებად და დასაცლელად.
  • უსაფრთხოების ჯგუფი მანომეტრითა 0-10 მარ. და დამცავი სარქველით 6 ბარ.
  • გამოსასვლელი ¾“ გასაფართოებელი ავზისთვის უსაფრთოხების ჯგუფში.
  • მუშა ტემპერატურა: 1200C (მოკლევადიანი 1600C).
  • მაქსიმალური გაშვების უნარი: 38 ლ/წმ-მდე.

ფასი: 345ევრო